top of page

Från och med januari 2023 är första bedömningssamtalet gratis. Gäller för samtliga terapiformer. Boka tid direkt via kontaktformuläret.

Image by Thirteen .J

Pilgatan Psykologi är en privat psykologmottagning i centrala Umeå som erbjuder samtalsterapi hos legitimerad psykolog för individer, par och familjer. 

 

Alla människor går igenom svåra perioder i livet. Det kan handla om stress, oro, jobbiga tankar, livskriser eller problem i relationer. Ibland kan man behöva stöd från någon utomstående för att ta sig igenom en sådan period och då kan samtalsterapi hos psykolog vara hjälpsamt. 

 

Pilgatan Psykologi är medlem i Psykologföretagarna och har därigenom patientförsäkring.

IMG_5855.jpg
bottom of page