top of page

Jag som arbetar här heter Signe Rydlöv och är legitimerad psykolog med grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykodynamisk terapi (PDT).

 

Inom KBT jobbar psykologen och klienten tillsammans strukturerat för att sätta upp tydliga mål för förändring med utgångspunkt i klientens tankar, känslor och beteenden. Inom PDT ligger fokus på att klienten i samtal med psykologen utforskar och försöker förstå sig själv gällande känslor, relationer och sin livshistoria. Jag anpassar val av terapimetod efter behov och önskemål hos personerna jag möter. Ofta kan inslag från olika terapeutiska inriktningar kombineras för att skapa en så bra och effektiv behandling som möjligt. 

 

Jag har länge arbetat som psykolog inom för- grund och gymnasieskolan och har därigenom god erfarenhet av att möta och samtala med barn och ungdomar och deras föräldrar. 

 

För att kunna prata om svåra saker behöver man känna sig trygg och därför är mitt huvudsakliga fokus att personerna jag möter ska känna tillit och tilltro till mig som psykolog. Jag lägger stor vikt vid att lyssna till klientens behov och förhoppningar inför behandlingen. 

 

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och arbetar enligt Psykologförbundets yrkesetiska principer.

IMG_6515.jpg
bottom of page