top of page

För samtliga behandlingsformer inleds kontakten med ett första bedömningssamtal där psykolog och klient tillsammans formulerar mål och syfte med behandlingen. Bedömningssamtalet är gratis och klienten förbinder sig aldrig till ytterligare samtal utan kan när som helst avbryta behandlingen.

Lila blomma

Individuell samtalsterapi

Det kan finnas många orsaker till att söka hjälp i form av individuell samtalsterapi. Det kan handla om stress, nedstämdhet, ångest, livskriser eller en önskan om att förstå sig själv bättre. 

 

Tid: 45 minuter

Pris: 1200:-

Orange blomma

Familjeterapi

Att leva tillsammans är fantastiskt men det kan också uppstå svårigheter i en familj. Det kan handla om ohälsa hos någon i familjen, konflikter, utmaningar kopplat till barnuppfostran, skilsmässor eller annat som gör att familjesituationen blivit ansträngd. Då kan det vara hjälpsamt att prata om det som är svårt tillsammans med en psykolog. Jag erbjuder såväl gemensamma samtal för föräldrar och barn/ungdomar liksom stödjande samtal till föräldrar.

Familjeterapi:

Tid: 60 minuter

Pris: 1500:-

 

Föräldrastödjande samtal:

Tid: 45 minuter

Pris: 1200:-

Gren av blommor

Parterapi

Ibland uppstår problem i en parrelation som kan vara svåra att reda ut på egen hand. Det kan handla om upprepade konflikter, kommunikationssvårigheter, problem i samlivet eller annat som gör att relationen påverkas negativt. Då kan det vara hjälpsamt att gå i gemensam samtalsterapi hos en psykolog.

 

Tid: 60 minuter

Pris: 1500:-

bottom of page